HISTORIA
23.11.1948 roku podczas pierwszego organizacyjnego zebrania, założyciele (żołnierze, którzy stracili wzrok podczas II Wojny Światowej) zakładają "Niewidomy" Dziewiarską Spółdzielnię Pracy w Poznaniu z odpowiedzialnością udziałami wchodzącą w pion Centrali Spółdzielni Pracy.
Zarząd Spółdzielni wytyczył sobie zadanie zatrudnienia wszystkich miejscowych niewidomych dziewiarzy a także innych ociemniałych, których zobowiązał się przeszkolić.
Władze państwowe początkowo były sceptycznie nastawione do możliwości produkcyjnych ociemniałych a także nie wierzyły w rentowność takiego zakładu. Po interwencjach Zarządu Spółdzielni zostaje przyznany kredyt a produkcja rozpoczyna się 03.06.1949.

26.08.1949 Spółdzielnia przechodzi w pion Centrali Spółdzielni Inwalidów. Mimo dużych problemów z dostawami surowców i licznymi przestojami w pracy Spółdzielnia kończy pierwszy rok z dużym zyskiem i podniesieniem stanu majątkowego.

1960-90 - Nasze produkty trafiają do Domów Centrum, Mody Polskiej, Społem, GS a w szczytowym okresie pracuje 309 osób.

1978-85 - Budowa nowej siedziby Spółdzielni (liczne zakłady, warsztaty znajdują się w różnych częściach miasta co uniemożliwia efektywne zarządzanie).

1993 - Spółdzielnia przyjęła obecną nazwę Spółdzielnia Niewidomych "SAN MARKO".

1999 - Uruchomiona zostaje produkcja dla służb mundurowych.

2019 - Nastąpiło przekształcenie spółdzielni w spółkę z o.o., a tym samym uległa zmianie nazwa ze Spółdzielni Niewidomych SAN MARKO na SAN MARKO Spółka z o.o.

Oświadczenie dotyczące przekształcenia
PFRON
Jako Zakład Pracy Chronionej wystawiamy dla swoich kontrahentów (zakup produkcji lub usługi) informacje o obniżeniu obowiązkowych wpłat na PFRON. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.